CARWOW - Har vi någon nytta av att veta detta? En populär form av mätning i alla fall.