Jag avaktiverade TPMS i min Touareg genom att koda ur funktionen i #17. Det genererar felkoder men det saknar ju betydelse. Plinget och varningen försvinner. Kanske går det att göra på samma sätt i...