Viss har vi det. Se denna länk för vad som finns:

http://www.dli-teknik.se/index.php?section=products&subsection=3&cat=10&s1cat=52&s2cat=2061&lang=sv