Jag känner inte en människa som tycker att hon eller han har för många eller för stora garage. Det byggs alldeles för lite garage!

m v h Henrik