Dom äldre ställmotorerna är med borstar, dom nya är borstlösa.. Byt dom bara till den nyare varianten (hittar du på skroten eller delplocken.se) så är problemen borta för alltid..