Generellt sett så utvecklas programmet till varje ny version och nya funktioner tillkommer. Inte tvärt om. Det är ju bara att ladda ned senaste versionen av VCDS, det är ju gratis?

Det ser enligt...