KÖRNING
Vi planerar två konbanor, en kortare och lättare och en längre/lite
snabbare/svårare.
Det är endast test och justering av banan på fredagen, körning och
tävling på lördagen.
Krav på...