Om den inte läcker så är den felfri enligt min mening, om man ska byta den kan man lossa på slangarna och evt. blåsa ut kylarvästa med tryckluft eller så sköljer ur med vanligt kranvatten och man...