Finns det någon intresse om man skulle ta fram en clubsportbur till mk7 som fästes utan åverkan på bilen?