Det är planerat och bokat följande i VWCS regi. Lunda Söndagen 7 Maj och Söndagen 3 September.

http://www.gtiklubben.nu/index.php?section=calendar

Övrigt på Lunda har jag inte koll på :).
...