Jag tror på bakvagnen,
fick sladd i snöslask med en jetta å va i en trottoarkant, den var rett normal att köra, ändå tills man svängde åt vänster, för började den få tyngd på höger bak å det...