@TS. Det är ju en 15 år gammal bil du tittar på. Rosten är snarare ägarens ansvar, lite bristande underhåll. Min erfarenhet av den Fabia modellen är att om man sköter dem så är de mindre rostbenägna...