Har klubben koll på detta?

http://sbf.se/Nyheter/SvenskBilsport/ViktigtForattfalicensmastedufinnasiIdrottOnline/

.