Det är ju ingen lista som någon satt ihop utan en tråd där alla uppdaterar med sin egen information. Och om du tittar i tråden så ser du att jag finns i Göteborgasområdet och har VCDS. Kanske inte...