Tänker vi rent fysiskt så får du nog vända på dem (om jag tänker rätt :P )

* Vanes:en/Kanalerna blir mindre och mindre ju närmare skivans mitt man kommer = Svårt pressa in luft innåt skivans mitt,...