Vcp verkar ha stöd för EDC17 enligt hemsidan.
https://vcpsystem.com/index.php

Andra verktyg är pCMFlash, Kess, Ktag, MPPS m.fl. men de kostar pengar. Kanske lättare att leja bort tagning av...