Jag kommer att köra och har plats i bilen Håkan.

- - - Uppdaterad - - -Jag kommer att köra och har plats i bilen Håkan.