handdator

Visa fullständig version : Hjälp med felkoderSallesalva
2015-01-18, 13:52
Hej

Någon som vet vad som kan vara fel?

09 har jag haft hela tiden men det finns ju inga felkoder så vad är felet?

03-Bromselektronik -- Status: Felfunktion 0010
09-Elektron. elcentral -- Status: Felfunktion 0010
18-Extra/p-värmare -- Status: Felfunktion 0010

Adress 03: Bromselektronik Labels: AER\3AA-614-109.clb
Artikelnr SW: 3AA 614 109 AC HW: 3AA 614 109 AC
Komponent: J104 C2 450M VD39 0022
Revision: --H07--- Serienummer: 00000004768988
Kodning: 0003504
Verkstad #: WSC 05311 000 00000
VCID: 6EEBF20679C1676E79B-803B

2 Funna fel:
00301 - Returpump för ABS (V39)
000 - - - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100000
Felprioritet: 2
Felfrekvens: 1
Reset-räknare: 96
Mätarställning: 50011 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2037.14.18
Tid: 10:57:38

frysta data:
Hastighet: 6.0 km/h
Hex-värde: 0x0001
Binära Bitar: 00000000 00000000
Spänning: 14.75 V
Binära Bitar: 00011111
Räkna/re: 71
Hex-värde: 0x0000

01325 - Styrdon för ringtryckövervakning (J502)
004 - Ingen signal/förbindelse - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100100
Felprioritet: 3
Felfrekvens: 3
Reset-räknare: 96
Mätarställning: 50011 km
Tidsindikering: 0
Datum: 2037.14.18
Tid: 10:57:48

frysta data:
Hastighet: 10.0 km/h
Hex-värde: 0x0000
Binära Bitar: 00000000 00000000
Spänning: 14.75 V
Binära Bitar: 00011111
Räkna/re: 191
Hex-värde: 0x0000

Adress 09: Elektron. elcentral (J519) Labels: AER\3AA-937-087.clb
Artikelnr SW: 3AA 937 087 E HW: 3AA 937 087 E
Komponent: BCM PQ47 H+ 413 0455
Revision: BC413001
Kodning: 000A00000000000000180080540029F423D50088622DA560E4 80C7240041
Verkstad #: WSC 05311 000 00000
VCID: 3C4F084EBF3DC5FE87F-8069

Subsystem 1 - Artikelnr SW: 3AB 955 419 HW: 3AB 955 419 Labels: AER\1KX-955-119.CLB
Komponent: Wischer 29081 10 0603
Kodning: 00B795

Subsystem 2 - Artikelnr: 1K0 955 559 AH Labels: AER\1K0-955-559-AG.CLB
Komponent: RLS 210911 05 54 0403
Kodning: 02302A

Ingen felkod funnen.

Adress 18: Extra/p-värmare Labels: AER\1K0-815-007.clb
Artikelnr: 7N0 963 272 A
Komponent: Standheizer 043 4730
Revision: 00043000 Serienummer: 09022127000000
Kodning: 0031032
Verkstad #: WSC 05311 000 00000
VCID: 335D237252630A86565-8066

1 fel funnet:
01407 - Flamavbrott
000 - - - Intermittent fel
frysta data:
Felstatus: 00100000
Felprioritet: 3
Felfrekvens: 4
Reset-räknare: 61
Tidsindikering: 0

frysta data:
Start
Temperatur: 54.0°C
Temperatur: -48.0°C
Spänning: 11.71 V

//Sallesalva

vfr
2015-01-18, 16:54
Vad är det för bil?

Sallesalva
2015-01-18, 17:10
Passat 2012 140 TDI Variant.