handdator

Visa fullständig version : Vill ni bli distributör för VCDS i Sverige?Cullberg
2014-10-09, 21:13
Vill ni bli distributör för VCDS i Sverige?

Från Anders Eriksson, Svenska Vag-com

Jag har nu varit distributör för Ross-tech i 11 år. De har varit intressanta år. Jag har lagt ner en hel del tid på att översätta program, felkoder, textfiler och bruksanvisning mm. Uppskattningsvis handlar det om 1-1,5 års arbete.
Jag har översatt 1011 engelska textfiler och 277 tyska. I den engelska versionen finns inte de tyska vilket gör att mitt svenska program är bättre än det engelska.

Verksamheten har gått bra, år 2013 var mitt bästa år ditintills med en omsättning på 1,7 Mkr. Detta utan att jag gör någon som helst reklam eller marknadsföring. Nämnas kan att jag arbetar ca 1 timme om dagen!
Nu har jag emellertid beslutat att upphöra med min verksamhet. Jag har i år fyllt 72 år så jag tycker att det kan räcka.

Jag skriver nu till er för att höra mig för om det bland er kan finnas någon/några som kan tänka sig att ta över denna lukrativa verksamhet.

Vad är det då jag erbjuder? Jo det är detta:Ni får bli ensam distributör för Sverige för VCDS
Ni övertar allt det jag översatt
Ni övertar mitt kundregister
Ni får kunskap om mina inköpskällor
Ni får kunskap om arbetssätt och metoder
Ni får del av den good will jag skapat i Sverige för VCDS
Jag stöttar er med rådgivning i frågor som dyker upp under 1 år
Ni får råd om hur ni ska kunna öka försäljningen
Ni får ta över all dokumentation jag byggt upp under denna tid.Övertagandet har ett pris, storleken vet jag inte. Det beror på vad en eventuell köpare är villig att betala. Jag kan tänka mig att det ligger i intervallet 1-3 Mkr.
Vad fordras det av en som ska vara distributör för VCDS?
Man måste behärska engelska i tal och skrift. Detta för att kunna kommunicera med Ross-Tech samt att göra översättningar.
Ett stort bilkunnande är bra
Man behöver ha ett stort datorkunnande.
Att ha arbetat som biltekniker är värdefullt

Är ni intresserade? Hör av er till mig per telefon eller mejl

Hälsningar
Anders Eriksson
Svenska Vag-Com
070-590 24 64