Trimning
#46 - Turbo - Stor/liten eller mittemellan
Av: Rolle Scirocco, 2002-12-24
Inledning
Som en grund i välja turbo behöver man veta lite om motorn och dess teknik till att börja med.

Motorn är en luftpump.
Insug, insugsportar, ventiler och kammen ger ett visst motstånd för luften att komma in i motorn. Och på andra sidan så ger ventiler, avgasportar och avgassystem motstånd för luften att komma ut.
För mycket motstånd drar ned effekten. För lite motstånd på en motor kan också sänka effekten. Det som händer då är att delar av bränsle/luftblandningen som kommer in i motorn åker ut direkt i avgasröret, och där ger det ingen effekt. Så vi behöver hitta en lagom balans som fungerar ihop. Därav kan att bara ta bort katalysatorn på en bil oftast ge lägre effekt, för att vinna effekt måste motorns styrsystem modifieras för borttagen katalysator.

För att få mer effekt behöver vi få in bränsle/luft i större mängd. Ett enkelt sätt att åstadkomma detta är att trycksätta insuget. En turbo fungerar fint för att trycksätta insuget. (Även kompressor men det handlar denna avdelning inte direkt om). Turbon består av tre olika delar (massa småpill också), turbindel, lagerdel och kompressordel. Turbindelen är ett hjul som drivs av motorns avgaser. På andra sidan denna axel sitter kompressordelen, som är ett hjul som pumpar luft in i motorn. Mellan dessa delar har du en lagerdel som håller ihop dem och lagrar axeln.

När turbon bygger upp tryck på insugsidan bildas det värme i luften under komprimeringen, samt att det blir mer mottryck på avgassidan. Ju mer laddtryck ju mer mottryck på avgasidan. Även mer värme. Värmen kan i de flesta fall kylas bort med en laddluftkylare av tillräcklig kapacitet.

Stor och slapp eller liten och rapp?

Vi vet att turbon ger mottryck på avgassidan när den genererar laddtryck. Var efter laddtrycket höjs kommer mottrycket att höjas. Till slut har du fått så mycket mottryck att höjningen av laddtryck inte ger mer effekt, endast värme. Var detta händer beror på en rad omständigheter, exempelvis kamaxlar, turbo, laddluftkylare.

Turbon i sig kan mycket väl klara att hålla trycket i insuget på exempelvis 1,5bar, men det innebär inte att det ger mer effekt än 1,2 bar. Tryckökning ger mer effekt om vi klarar att kyla insugstempen och att mottrycket inte stiger för mycket.

En större turbo ger mindre mottryck vid samma insugstryck. Detta resulterar i att flödet av luft genom motorn blir större och du kan då SÄNKA laddtrycket för samma effekt.

En annan effekt är att luften 'kaviaterar' vid turbons inlopp. Samma sak som kan hända med propellerar i vattnet om du drar på för häftigt, de börjar vispa luft. Kallas surge-limit eller att turbon nått sin pumpgräns.

Ska du ha bilen som bruksbil så är det i registret 1000 -> 3500 rpm ungefär du kör bilen, och att nå laddtryck efter 4000 rpm ger ju inte så mycket. Bättre då att ha laddtryck från 1200 -> 7000 rpm, men inte lika mycket effekt på högre varv.

Men en mindre turbo som ger mer mottryck blir det mer EGR-funktion, och ofta avanceras tändningen för detta. Om du då byter till en större turbo kan du behöva senställa tändningen.
Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1794
>