Teknik
#49 - G60, mäta laddtryck
Av: Okänd, 2001-12-03
Procedur

Slå på tändningen.
Håll inne valknappen på färddatorn i minst 5 sekunder, slå under tiden av tändningen och starta motorn.
Slå över till färdator '2', tryck 1 gång på valknappen för att se absolut tryck i insuget.

Förklaring

Absoluttrycket räknar även in atmosfärstrycket, som är 1000mBar vid havsytan. Beror lite på väder och vind, vill du veta exakt får du mäta detta också. Men drar du bort ~ 1000 så får du veta vilket laddtryck du har.

1700 ungefär ska det visas med en frisk kompressor och frisk motor, utan läckor. Blir det lägre, skaffa en separat mätare och kolla för att det är inte 100% det som visas.
Fortfarande lågt, kolla att du inte har läckor. Du kan kolla här för mer info om kompressorn.


Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1131
>