Teknik
#33 - Avgastempmätare
Av: Homer Simpson, 2001-12-03
Avgastempmätaren visar temperaturen på dina avgaser. Med vetskap om denna temperatur kan man justera motorn för mer effekt/mindre ras. Kombineras avgastempmätaren med en lambdamätare kan man komma långt.
Inte bara bränsle/luftblandningen påverkar avgastempen, även tändtidpunkten påverkar.

Det finns flertal olika varianter, vissa mer lämpliga och andra mindre lämpliga. Om du åker turbobil ska du absolut inte chansa och spara nån hundring, en tempgivare som går av totalkraschar det bästa turboaggregatet direkt! Det innebär att billiga givare på exempelvis elfa går bort. Det finns bra hållbara givare för ~ 1700:- svenska.

Placering av tempgivaren bör ske så nära avgasventilen som möjligt, på turbobil sätter man lämpligen en direkt innan turbon. Och det är då man börjar inse att det är viktigt att givaren inte kommer gå av!
Allra bäst är ju en givare på varje avgasport, och om man har turbo en givare innan turbon. Men det börjar kosta lite då. En annan variant är att man monterar anslutningar på alla ställena, och flyttar runt givaren lite.

Givare för turbobruk är normalt 6mm i kroppen, utom sista biten då de är lite smalare. För sugmotorer förekommer det givare som är 3mm också. Med de instrument som säljs är det inte alltid givare tänkta för att sitta innan turbon, kolla detta mycket nogrannt.
Det finns en svensk firma, Pentronic som säljer lämpliga givare bland annat.

Som instrument kan många multimetrar fungera, om man inte köpt någon mätare. En sak att tänka på är att sladden inte kan skarvas med vad som helst, det ska vara speciell 'kompensationsledning' för att inte förstöra mätresultatet.

Nu har du efter lite pill lyckats få tag i mätare och en bra givare, monterat detta i grenröret och kör. Och då kommer frågan, om jag har x temperatur vad innebär detta?

Innan turbon på en originalbil så är temperaturer ~ 950 grader Celsius inget konstigt, kan vara någon grad till också. Är det en duktigt trimmad motor ska du kanske sikta några grader lägre~, ~ 870 grader kan vara lämpligt. Du får oftast mer effekt med varmare avgaser, men marginalen mot ras minskar... Så det är en balansgång. Turboaggregaten ska klara närmare 1000 grader innan de börjar må dåligt, om det är bensinaggregat. Är det dieselaggregat kan de tycka lite sämre om sådan temperatur.
Sedan beror det ju på motorn. En motor med bra kolvar, natriumkylda avgasventiler som byggts med överladdning i tanken tål ofta värme bättre än en motorn man bara hängt på turbo på. Likadant spelar skicket på motorn in. Är den sliten så blir det lättare ras. Exempelvis ventilerna ska ha en lagom bred anliggningsyta mot ventilsätet. Är denna yta för tunn blir det för dålig värmeavledning och avgasventilen kan tappa delar, slå sig eller i värsta fall gå av.
Sticker tempen klart över 1000 grader, vid acceleration eller när du håller kvar pellen i botten slå av på gasen direkt. Detta är mycket olämpligt och resulterar lätt i smälta kolvar, brända avgasventiler och förstörd turbo. Även grenrör kan må dåligt av för mycket värme.
En sugmotor kan ibland vara svårt att få upp i så höga temperaturer.

Om tempen sticker iväg kan man sänka den med mer bränsle och/eller tidigare tändtidpunkt. Och det är där lambdamätaren kommer in i bilden, du kan se om du ligger rätt i bränsle eller behöver mer.
Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1204
>