Teknik
#28 - Bränsle
Av: Rolle Scirocco, Oettinger, okänd författare några, 2001-12-03
En bra början är att reda ut vad oktan egentligen är?
Utan att ge mej in på kemiska krångliga saker kan man helt enkelt säga:
Oktantalet är ett värde av hur mycket tryck och temperatur bränslet tål
utan att självantända. Högre siffra desto högre temp. och tryck tål den.
Det har ingenting med energiinnehåll att göra.

Det finns ett flertal olika sätt att mäta oktantal på också, så jämförelser mellan europa och usa går inte att göra med enbart siffrorna.

Man skiljer på MON - Motor Octane Number
Och RON - Research Octane Number

MON fås fram under standardiserade betingelser där man kör en encylindrig maskin med ca 900 rpm där man gradvis ändrar tändpunkten till knackning.

RON fås fram analogt fast vid 600 rpm - vilket ofta ger högre RON än MON värden.

Som "referensbränsle" har man valt en blandning av iso-oktan - C8H18 och n-heptan C7H16.
Om blandningen är 100% iso-oktan anges oktantalet till 100.
Om blandningen är 100% n-heptan så är oktan-värdet 0.

Handelsbensin består av olika lågmolekylära kolväten med ca 5-10- kolatomer C5-C10.
(Specialbränsle för racing lite högre kolatomstal).

När man kör testet i en-cylindriga maskinen jämför man alltså det aktuella handelsbränslet - och vid vilket tändläge som knack inträffar - med den standardiserade blandningen av iso-oktan och n-heptan.

Knack-punkten avläses och kan "jämföras" med en känd blandning av iso-oktan och n-heptan och på så sätt åsättas ett oktan-värde.

Oktan-värden över 100 uppnås genom att sätta till lite Tetraethyl Pb - oktan tal på 110-120 RON kan då definieras.

Densiteten för iso-oktan är väl ca 0.8 g/cc...för n-heptan kanske något högre.


"Har på denna sida läst att man bör köra på 98 oktan för att det ger mer effekt. Fick mig dock en liten fundering när jag läste detta på en av sveriges bästa turbotrimmares(motorcyklar/skotrar) hemsida.
"Många tror att bensin med högre oktanantal innehåller mer energi och ska därigenom ge högre effekt, så är inte fallet. Bränsle med högre oktanantal brinner långsammare och ger därför oftast lägre effekt. På en standardmotorcykel är 95 oktan alltid att föredra. Vid högre kompression kanske motorn spikar, vilket gör att högre oktan krävs. Kör ni med 98 oktan så välj den blyfria varianten, som är den bästa.
Slutsummering: kör med blyfri bensin av så lågt oktantal som möjligt, med se upp för spikningar.

Funderar nu om detta stämmer? "

Detta stämmer, högoktanigare bensin har lägre energiinnehåll men motstår knackningar/spikningar bättre. Diesel har än lägre oktantal (motstånd mot spikningar) och ännu högre energiinnehåll. Se varför en dieselbil är snål :-)

Många nyare bilar (de flesta efter -88/-89 har elektronisk knackreglering. På dessa bilar senställer bilen tändtidpumten 10-12 grader vid spikning, har det efter en viss tid inte spikat höjer den tändningen 3 grader, väntar en stund, höjer 3 grader etc tills det börjar spika.
Senare tändtidpunkt = lägre effekt

"Kör man en skoter på ren metanol + specialolja tjänar man 20% effekt på mellanregistret.
Enligt en tillfölitlig trimningsbok. Vet dock inte vilken oktan metanol motsvarar..."

Från huvudet säger mig minnet att mettis har ett oktantal av 130 ungefär. 10% inblandning i vanligt bränsle höjer oktantalet runt 3-5 enheter. Mettis har ungefär halva energivärdet mot bensin, så med mettisinblandning/drift bör mängden bränsle ökas!

Börjar man gå över 10-15% alkohol börjar det bli biverkningar. De flesta oljor är inte blandbara med alkohol och smörjfilmen i cylinderlopp, lager etc blir sämre. Kan avhjälpas med speciell olja eller mycket täta byten, 50-100mil.

"Metanol motsvarar "vatten". Fyll tanken med metanol i en vanlig bil så kommer den inte att gå, bra hosta och spika om den ens startar. Metanol är klenare än bensin, men också renare. "

Största problemet är att mettis är en "kall" förbränning i jämförelse med bensin. Därför kan man hitta dragracingpuffror med helt betongfyllda block som utan några som helst problem kör på mettis, medans de som kör på bensin har kylare och vätska...


"95-98 oktan är i stort sett bara intressant på höghöjdskörning, då börjar fördelar såsom tändomställning ändras. Tunn luft, inte kall luft. Men sen kanske det känns bättre rent mentalt, men det kan det gör med vatten i tanken också.. mer fukt, mer syre sättning. För visst blir bilen mycket piggare när det blir "svalt o fuktigt" en sommarkväll?"

Med nyare bilar som själv reglerar tändningen är det intressant redan vid gatan. På flera (många) turbobilar får man lägre bränsleförbrukning av att köra med högre oktan.


"Hmm... varför kör då racebilar på högre oktantal??
Vad jag lärt mej, är energiinnehållet högre ju högre oktantal!
Högre oktantal gör oxå att man kan höja kompressionen. "

Racebilar kör med högre oktantal för att motverka spiknnigar, ofta har trimmade motorer sämre allround användningsområde. Energiinnehållet sjunker med högre oktantal, däremot höjs spikningsgränsen och du kan få ut mer effekt om motorn är anpassad för det.


"shell 98 blyfritt är det bästa bränslet du kan tanka på en vanlig mack" Står högt i kurs i mitt huvud också, men Statoil ska man inte glömma


"Jag har sett kurvor på motorer i bänk, det syns ingen skillnad i varken effekt eller moment om man kör 95 eller 98. "

Beror på om motorerna är anpassade för att gå på båda bränslena och utnyttja båda fullt ut. Man kan visa tvärtom med siffror om man vill också


"Men vänta nu... du tror inte det sitter någon någonstans som vill tjäna lite pengar på "skrämslepropaganda"?

Knackar inte bilen - åk på 95. Knackar det däremot (utan tvekan) så kan det ju vara en rekommendation att kika på inställningarna eller tanka 98 och se om det blir mycket bättre. "

Att tänka på är att motorn kan spika utan att du hör det (farligaste spikningen) med örat i bilen. De tydliga knackningarna när du segdrar är lätta att höra, och ganska ofarliga. Knackningar på höga varv måste man ofta ha instrument för att kunna upptäcka.


Har du en efter 88 prestandabil, kör med 98. Har du en "lågeffektare " kör med 95. Har du prestanda innan 88, kolla vad din manual säger du ska köra på .


Du har din hempulade/trimmade turbomotor och allt fungerar frid och fröjd vid vanlig körning. Men vid banträffar eller mycket extrem körning börjar det spika då det blir högre temperaturer. Vad göra? Ställa tillbaka tändningen lite eller skaffa bättre bränsle? Båda varianterna fungerar, men i första fallet förlorar du effekt och kanske har sönder ventiler/turbo med ökad avgastemperatur.
Givetvis kan du köpa specialbränsle för just turbobilar etc, ofta med en prislapp på +40kr/litern. Men det går även att blanda ihop lite egen röra!

Innan du börjar så tänk på några saker.
Var uppmärksam på motorn, det kanske spikar i alla fall.
När du blandar bränslet, var i mycket väl ventilerad lokal. Använd gärna andningsskydd, samt handskar. Flera av dessa kemikalier är mycket ohälsosamma!
Rök inte eller ha öppna lågor, gnistbildning i närheten.
En annan sak att tänka på är att dessa blandningar kan vara ohälsosamma för ditt bränslesystem, så efter körning kör torrt på detta bränsle och höll i vanlig bensin, kör lite till. Lambdasonder, katalysatorer tycker inte heller om detta alltid. Men om du överväger detta har du säkert redan bestämt dig för att när det rasar, bygger man värre!

Tanka ~ 80% blyfri 98 oktan på macken. Slå i 10% metanol och 10% Thoulen. Metanolen höjer oktantalet, och kyler. Thoulen höjer oktantalet samt brinner långsamt, extra plus vid överladdning.

Denna röra bör ta bort alla problemen med spikningar om de bara sker under 'bankörning'.

En ännu bättre röra, och lite svårare att få tag i ingredienser.

Tanka 50% blyfri 98, sedan tankar du 30% avgas100LL (flygbränsle, känner du någon sportplanspilot kan du säkert snacka in dig), 10% av vardera metanol och Thoulen. Hederlig gammal blyad bensin är mumma. Dödar defintivt lambdasonder och katalysatorer. Ger lite högre oktantal än ovanstående, samt bättre smörjning av ventiler.


Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1903
>