Teknik
#17 - Plus-funktionerna i klimatronicen
Av: Rolle Scirocco, 2001-12-03
För att komma in i meny-systemet.

Tryck "-" och "återickulationsknappen", håll dessa intryckt. Tryck pil upp och du kommer till meny 1. Pil upp i fortsättningen stegar upp en meny och pil ner stegar ned. För att avsluta tryck auto eller slå av tändningen.


Alternativt:

Håll nere knapparna "mindre luft" + "kallare luft(blå)" + "ECON" samtidigt
för att komma in i menyerna.

Byt meny med "Röd" och "Blå" knapp.

Menyforklaringar:
04 Aktuell temperatur ute
05 Aktuell temperatur vid kliman i bilen
06 Aktuell temperatur vid panelutblåset
07 Aktuell temperatur vid golvtblåset

16 Aktuell hastighet i km/h

För att gå ur menyerna tryck "ECON"Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1531
>