Servicemanualer
#69 - Golf IV 1.6 -99a
Av: Teddy Persson, 2006-03-02
Bilar med bensinmotor, Turbodieselmotorer, och dieselmotorer med direktinsprutning (Tdi och Sdi)

Var 12 månad skall Grundservice Utföras, i Grundservicen ingår allt som finns i Mellanservice.
*Om en körsträcka på 15000 km uppnås innan ett år har gått är en mellanservice nödvändig.
*Uppgår den årliga körsträckan till mer än 30000 km skall Grundservicen inte utföras årligen utan var 30000 km.

Var 24:e månad skall bromsvätskan bytas ( själv byter ja en gång om året )
Om Mellanservice är aktuell endast några månader före Grundservice kan det vara fördelaktigt att i stället göra en Grundservice.

Bilar med Sugdieselmotor ( ej Sdi) Se hastighetsmätaren för Serviceintervallindikeringen.

Vid svåra driftförhållanden kan det vara nödvändigt att göra några arbeten mellan servicarna.
Tex byta motorolja, eller friskluftfilter m.m.

Grundservice innehåller följande:

*Motorolja byta, oljefilter byta
*Bränslefilter, tömma på vatten (Dieselmotorer), gäller ej Golf sedan fr o m årsmodell 1998
*Avgassystem, kontrollera med avseende på läckage och skador.
*Motor, okulärbesiktiga med avseende på läckage och skador.
*Kuggrem, kontrollera slitage (endast Sdi/Tdi motorer)
*Kylsystem, kontrollera frostskyddet och fyll på kulvätska eller frostvätska vid behov.
*Egendiagnos, läsa av felminnet för alla system med egendiagnos.
*Bromsbelägg fram o bak, kontrollera tjockleken.
*Bromssystem, okulärbesiktiga med avseende läckage och skador.
*Bromsvätskenivå beroende på beläggens förslitning, kontrollera.
*Växellåda, slutväxel och drivaxeldamasker, okulärbesiktiga med avseende på läckage och skador.
*Fjäderbenskulleder, kontrollera dammskydden med avseende på läckage och skador.
*Styrstagsändar, kontrollera spelet, fastsättningen och dammskydden.
*Batteri, kontrollera syranivån och fyll på destillerat vatten vid behov.
*Däck inklusive reservhjulet, kontollera mönsterdjupet och slitagebilden. Kontrollera ringtrycket
och korrigera vid behov.
*Dörrstoppar och fästtappar, smörja
*Belysning, blinkvisare och varningsblinkljus och bagagerumsbelysning, kontrollera funktionen.
*Kupé- och handskfacksbelysning, signalhorn och kontrollampor, kontrollera funktionen.
*Förar och passagerarkrockkudde (airbag) okulärbesiktiga med avseende på yttre skador.
*Vindrutetorkare och spolare samt strålkastarrengörare(i förekommande fall) kontrollera funktionen, om erfoderligt
ställa in spolarmunstyckena och fylla på spolarvätska
*Torkare, kontrollera torkarbladens viloläge och inställningsvinkel, om erforderligt ställa in.
*Avgaskontroll inkl avgaspåverkande delar, okulärbesiktiga.
*Serviceintervallindikering, nollställa ( i förekommande fall)
*Strålkastare, kontrollera och ställa in vid behov.
*Provkörning, slutkontroll.


Mellanservice innehåller följande

*Motorolja byta, oljefilter byta
*Bränslefilter, tömma på vatten (Dieselmotorer), gäller ej Golf sedan fr o m årsmodell 1998
*Bromsbelägg fram o bak, kontrollera tjockleken.
*Kuggrem, kontrollera slitage (endast Sdi/Tdi motorer)
*Serviceintervallindikering, nollställa ( i förekommande fall)


Tilläggsarbeten var 30000 km

*Kilrem, kontrollera skick och spänning, spänn vid behov ( en passat)
*Spårkilrem, kontrollera skick och spänning, spänn vid behov. Endast motorer utan automatisk spännrulle.
*Bränslefilter, byta (Dieselmotorer) Gäller ej Golf Sedan fr o m årsmodell 1998
*Manuell växellåda och slutväxel, kontrollera oljenivån och byll på olja vid behov (ej sharan)
*Friskluftfilter för passargerarutrymme, byta(i förekommande fall) på Sharan skall även vattenavriningslådan
och vattenavriningsventilerna rengöras.
*Underredsbehandling okulärbesiktigas med avseende på skador.
*Soltak, fetta in styrskenorna (i förekommande fall)


Tilläggsarbeten var 60000 km

*Tändstift, byta
*Luftfilterinsats, byta och rengöra huset (ej Sharan)
*Bränslefilter, byta (dieselmotor) Gäller bara Golf Sedan fr o m årsmodell 1998
*Spårkilrem, kontrollera skicket.
*Servostyrning, kontrollera vätskenivån och fyll på vid behov.
*Automatisk växellåda, kontrollera vätskenivån, fyll på ATF vid behov.
*Automatiska växellådans slutväxel, kontrollera oljenivån, fyll på vid behov.
*Kuggrem och kuggremsspännrulle för kamaxeldrivning, byta (Endast golf sedan fr o m årsmodell 1998
med dieselmotorer och polo med 42 kW Sdi motor.)

Tilläggsarbeten 90000 km

*Kuggrem för kamaxeldrivning, kontrollera skick och spänning, m erforderligt spänna kuggremnmen( endast sugdieselmotorer,
inte TDI/SDI)
*Kuggrem och kuggremsspännrulle för kamaxeldrivning, byta (Gäller ej Golf sedan fr o m årsmodell 1998 med sugdieselmotor
och polo med 42 kW SDI motor)
*Luftfilterinsats, byta, huset skall rengöras (endast Sharan)

Tilläggarbeten 120000 km

*Kuggrem och kuggremsspännrulle för kamaxeldriving, byta; endast passat med bensinmotor (beroende på motortyp)
*Kilrem, byta endast passat med bensinmotor (beroende på motortyp)

Tilläggsarbeten var 24:e månad

*Bromsvätska, byt (låt om möjligt utföra bromsvätstebyte vid Grundservice)
*Luftfilterinsats; byta och rengöra huset; för bilar med en körsträcka under 60000 km på två år (gäller inte Sharan
och golf Sedan fr o m årsmodell 1998.

Tilläggsarbete var 36:e månad

*Luftfilterinsats, byta och rengöra huset för bilar med en körsträcka under 90000 km på 3 år (endast Sharan)

Tilläggsarbete var 48:e månad

*Luftfilterinsats, byta och rengöra huset för bilar med en körsträcka under 60000 km på fyra år (endast Golf Sedan Fr o m
årsmodell 1998)

Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 6195
>