Reparation
#63 - Byte reparationssats spakställ Mk2
Av: Jan-Erik Mortberg, 2004-09-19
Sätt växelspaken i friläge

Ta bort växelspaksknopp och damask + plastbiten som damasken sitter fast i.

Skruva ut de två 10mm muttrarna som du ser under vxl.damasken

Ta bort främre avgasröret + mellan röret. Kan eventuellt räcka med att lossa främre röret och
lossa alla upphängningar till avgasröret.

Lossa skyddsplåten som sitter ovanför mittendelen på avgassystemet. Sitter med 6st 13mm
muttrar. Var försiktigt då den böjs och går sönder väldigt lätt.

Gör TYDLIGA märken på växelföraren (framme vid motorn) och hylsan som den går igenom så att
du ser hur de suttit ihop och varit justerade.

Släpp klämman (1st 13mm mutter) som sitter runt hylsan, och dra ut växelföraren.

Skruva ur de 4st 13mm skruvarna som håller fast växelkonsolen underifrån.

Skruva lös den lilla skruven som fäster konsolen till instrumentbrädan. Sitter framför växelspaken
inne i bilen.

Ta ut hela konsolen med växelspak och väx! elförare.

Slå lätt med en hammare under ”koppen” som sitter under konsolen så att den lossnar.

Dra nu ut växelspaken ur konsolen.

Tryck ”kulan” uppåt så att fjädern trycks ihop. Dra nu ut låspinnen och ta bort fjädern och kulan.

Sätt tillbaka växelspaken i konsolen.

Trä på den tunna plåtpackningen RÄTT VÄG på växelspaken. Den kommer att få hänga fritt på
växelspaken ovanför kulan tills allt ska skruvas ihop igen.

Sätt den nya fjädern på plats på växelspaken. Sätt på den nya kulan. Tryck ihop fjädern med hjälp
av kulan och knacka in den nya låspinnen i hålet längst ner på växelspaken. Släpp kulan och
låspinnen ska då gå in i kulan.

Fetta in kulan och den nya ”koppen” (på insidan) och den vita bussningen på växelspaken som
kommer att sitta i ringen som växelspaken träs igenom.

Vrid växelspaken rätt och dra upp den helt.

Lirka in den nya ”koppen” från ovansidan av konsolen.

Tryck ner kulan i koppen.

Montera de 2st nya mässingsdistanserna på varsin gängtapp i konsolen

Trä den tunna plåtpackningen ovanpå koppen och de två gängtapparna.

Sätt de 2 nya muttrarna på gängtapparna och skruva fast.

Montera tillbaka konsolen med växelspak och växelförare underifrån bilen.

För in växelföraren i hylsan med splines och justera med hjälp av de märken du gjorde så att de
sitter som tidigare. Skruva nu fast klämman. Kom ihåg att växelföraren även längdmässigt
ska sitta fast som tidigare.

Återmontera värmeskölden.

Häng upp och skruva fast avgassystemet.

Skruva tillbaka skruven i konsolen, fäst plastbitenramen, damasken och växelspaksknoppen.

Om inte alla växlar går i måste du justera växellänkaget. Beskrivning finns i FAQ.

Tillbaka Tillbaka
  Antal visningar: 1572
>