Som rubriken lyder så är bilen i ett väldigt skumt beteende..
Ibland är den svårstartad (måste hålla gas för att den ska hoppa igång) väl igång så går den.
Sen så har vi mer problem och det är när du kör och det går tungt på 3-6an (manuell låda) vibrerar den. 1-2 går det att pressa järnet utan dessa symptom..
Har bytt hardyskiva... så vad kan problemet vara?