Taxi för US.

Checker fanns även i SE i min ungdom ./Peter