Bankörning på ring Knutstorp. Gäller endast betalande medlemmar i VWCS och AUDICS. Om ni ska anmäla er ange de uppgifter som krävs.
Medlemsnummer – Ange VWCS före ert medlemsnummer alternativt AUDICS.

http://bmwcs.com/sektioner/motorspor...ida-motorsport