Vad är det för skillnad på FG- och EM motorn??
Jag har en EM, men det finns en FG 1,6L på laga.se.
Men vad skiljer sej? Är det bara att hänga i å köra?