( 2002 ) VW Passat 1.8T

Ska tydligen gå att tvångsköra SAI-pumpen ( sekundärluftpumpen ) med hjälp av VCDS i test syfte.
Hur gör man det ?