Jag bytte radio i en kompis Passat Från RCD510 till RNS510. Tidigare så tonades musiken ner när man la i backen, Men nu tystar den helt. Hur justerar man detta?