Går det att trimma kurvljusen?
Alltså trimma "skalfaktorn" hur mycket de ska vrida lyset beroende av hastighet/rattutslag?