http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=2491

snubblade på denna. Någon med MK7 kanske vill koda lite