Vet att 02A lådan är lite annorlunda än 020 lådorna vad gäller fästena, så vad kommer man behöva göra för att få ner en 02A i en golf etta?