Här finns en avkodning av PR-nummer till VW(utrustning enl dataskylt)
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx