Jag håller på med en mkIV som laddningslampan ej lyser på. Till slut såg jag att kabeln var av(ser ut att vara avklippt) strax efter där kabeln kommer ut ur höljet till B+ kabeln(ungefär vid startmotorn). Men jag kan inte hitta fortsättningen på kabeln som då går till instrumentet. Då undrar jag, hur är den dragen? I vilken av förgreningarna i ledningsnätet går den?