Här finns det för många traktorer, bra att en flyttar! ;-)