Om klubben var ansvarig för damerna i montern så känns det ganska skönt att jag valde att inte betala medlemsavgiften i år.