Som rubriken lyder så är bilen i ett väldigt skumt beteende..
Ibland är den svårstartad (måste hålla gas för att den ska hoppa igång) väl igång så går den.
Sen så har vi mer problem och det är när...