Välkommen hit, Tony!

Nu känner jag inte till modellen så bra, men på andra modeller så har man gått över till elektriskt servo för många år sedan. Men det är väl det du själv har kommit fram till....