Logga eller live se laddtryck genom OBD?!, hur ;)

Utskriftsvy