handdator

Visa fullständig version : Inget Emmaboda 2009Raz
2009-03-26, 10:10
Klippt från ett annat forum


Ingen uthyrning i Emmaboda 2009!

På grund av den utdragna planprocessen och de överklaganden denna föranlett kommer Emmaboda Flygbana inte att hyras ut till enskilda klubbkörningar under 2009.

Ett beklagansvärt, men nödvändigt beslut för att vi langsiktigt ska kunna säkerställa test- och evenemangsverksamheten på anläggningen.

Fokus inriktas nu mot att hitta en lösning där banan kan användas framöver på ett så klokt sätt att det gagnar dels bilentusiasterna och Emmaboda kommun, dels inte onödigtvis står de omkringboende.

En del körningar i Superstage kommer att kunna genomföras under året, dock helt i tidningen Bilsports regi. Detta för att i görligaste mån garantera den uppföljning av verksamheten som en fortsatt positiv utveckling av Emmaboda Flygbana kräver.

Karlskrona 24 mars 2009

SL Sjöberg
vd, Förlags AB Albinsson & Sjöberg
banarrendator Emmaboda Flygbana

Lillen
2009-03-26, 10:16
Grannar is "the shait"!
Kul att ännu en bana förstörs!

canterbury
2009-03-26, 21:23
trevligt, försvinner en chans till för folket att köra av sig och avreagera sig. Säger inte att vissa behöver det, men det kan knappast skada. Hoppas nu att någon som inte fått avreagera sig kör över deras katt. Jag kommer vara först med att skriva insändaren dagen efter i emmaboda tidningen. "Beklagar det inträffade men detta hade inte hänt om...." Varför är det sådan häxjakt på bil-evanemang???? fan