handdator

Visa fullständig version : Licenser SBFCullberg
2014-07-01, 22:07
Satt och tittade lite på licenser som sbf har....

Det har ju gjort det något invecklat.

Är jag rätt ute?

Bilsportlicens Racing - Nationell får man om man har gått utbildning: Denna kostar 910:- /år

Licens som inte har förnyats av innehavaren placeras av SBF som vilande.
Det femte året som licensen varit vilande erbjuds innehavaren att förnya licensen.Saknas klubbtillhörighet registreras inbetald licensavgift, men licensen skickas inte ut.
Licens som inte har förnyats under det femte året avförs och licensinnehavet upphör.Licensinnehavarens klubbtillhörighet kvarstår så länge den licensierade inte har avförts sommedlem av sin klubb. Licensinnehavare som har avförts som medlem kvarstår med vilandelicens i fem år, dock utan klubbtillhörighet.


Bilsportlicens Enkel Får man bara ta ut sålänge man har en vilande licens? Denna kostar 350:-/år.

Licensen gäller för kategorin Enkla tävlingsformer (t.ex. Drivers Open, En dag påstrippen, Konbana, Lådbil, Uthållighet, Ticket To Drive och Time Attack och förenkladtävlingsform.

Men det verkar även gå bra att träna med denna om man genomgått en enklare utbildning? Vem har koll på det?

Bilsport Licens Engångs Verkar vara om du redan har en vilande licens? Pris: 280-380:-


Engångslicens gäller vid ett tävlingstillfälle, i den gren utövaren innehar vilande licens.Kan köpas till fritt antal evenemang. Licensen köps via Bilsport Online. (Ej om licensenär spärrad) Engångslicens gäller för lokal eller nationell tävling, EJ Riks/SM mästerskapstävling.

Prova på Bilsport Vid prova på evenemang. Pris 110:-

Denna skall/kan man inte teckna om man har en vilande licens?
Licensen köps i förväg via Bilsport Online, eller på plats hos arrangören. Efter genomfört onlineköp, skrivs intyg ut som ska visas upp för arrangören.
Det är inte tillåtet att delta i tävling med denna licens (se undantag nedan). Är deltagaren intemedlem i en SBF-ansluten klubb, gäller licensen även för tillfälligt medlemskap hosarrangerande klubb. Det tillfälliga medlemskapet upphör att gälla efter att aktuellt arrangemangär avslutat.

PassatGT16v
2014-07-01, 22:51
Engångs tar du ut om din licens i grenen är vilande och du inte vill lösa ut den för hela året bara för att köra en tävling.

Prova på löser du om du vill prova en annan gren än den du har licens i.

Du kan inte välja prova på licens om tävlingen/eventet går under den gren du har vilande licens i.


Inte så krångligt utan ett rätt så smidigt sätt om man bara kör någon gång per år

Kör man mycket löser man ju ut sin licens.

Cullberg
2014-07-02, 09:52
Engångs tar du ut om din licens i grenen är vilande och du inte vill lösa ut den för hela året bara för att köra en tävling.

Prova på löser du om du vill prova en annan gren än den du har licens i.

Du kan inte välja prova på licens om tävlingen/eventet går under den gren du har vilande licens i.


Inte så krångligt utan ett rätt så smidigt sätt om man bara kör någon gång per år

Kör man mycket löser man ju ut sin licens.

Det är väl inte värt att ta ut en engångs för 280-380:- när en Enkel kostar 350? Frågan är vad som är skillnaden?

PassatGT16v
2014-07-02, 11:47
Enkla former och engångs, om man bara har racing innan, är 2 olika tävlingsformer, annars har jag förstått fel.

Men inget hindrar ju att man har licens i flera kategorier men de brukar väl stå flera kategorier på sin licens då.

Crippep
2014-08-26, 20:06
J.L har du kollat med han jag snacka om Ang licenser än?

J.L
2014-08-26, 20:20
J.L har du kollat med han jag snacka om Ang licenser än?

Nej, vi har inte riktigt kommit underfund med om den
gäller för körning på bana, men ska titta mer på det.
Det har varit mycket annat som kommit ivägen.

Crippep
2014-08-26, 22:03
Jo den gäller på bana, bara att det står drifting på licenskortet, ring han så förklarar han [emoji4]

Crippep
2014-08-26, 22:03
.....

Crippep
2014-08-26, 22:09
Detta har han gjort för att han hittat diverse kryphål i reglementet som gör att du får köra på banor under trackday övning. Timeattack. Konbana m.m du betalar bara 250 per person ist för 2000 kr per person, sen om man vill åka till rudskogen så ringer man kansliet o säger att man vill betala in avgiften för sin licens på nationell nivå, så gäller den även utomlands :-)

Junfors
2014-08-26, 22:10
När du går licenskursen för racing får du

Bilsportlicens Racing - Debutant. Kostar 540kr/år

För våra träning vi kör räcker det att ha debutant, först om du tävlar som du behöver klassa upp dig(köra tävlingar). Står det inte debutant på din licens Erik?
Jag har nationell tävlingslicens i andra grenar än racing får ex betala 910kr/år dock.

Junfors
2014-08-26, 22:19
Bilsportlicens Enkel
Licensen gäller för kategorin Enkla tävlingsformer (t.ex. Drivers Open, En dag på strippen, Konbana, Lådbil, Uthållighet, Ticket To Drive och Time Attack) och förenklad tävlingsform.

Alla Sportgrensutskott kan, i samråd med Licensavdelningen, inom ramen för sin gren utse förenklad tävlingsform, både vad gäller enskild klass och specifikt arrangemang. Licensen gäller även för obegränsad träning i de sportgrenar där licensinnehavaren har en vilande licens. Vill utövare träna men saknar vilande licens skall denne efter genomförd licenskurs, ansöka om licens enligt Gemensamma regler. Skall licensen enbart användas för Enkla tävlingsformer köps den via Bilsport Online. Kontakta Licensavdelningen om licensen skall användas för träning. Vid köpet tar föraren del av ett elektroniskt utbildningsmaterial. Medlemskap krävs i SBF ansluten klubb.
Den som ansöker om Bilsportlicens Enkel för Enkla Tävlingsformer via Bilsport Online, erhåller en licens som användaren själv skriver ut. Vill användaren erhålla ett normalt licenskort, skall kontakt tas med licensavd, som utfärdar detta mot en adm.avgift.

Ja denna borde fungera för dig som tagit racinglicens men sen inte löser ut den men vill köra på våra bankörningar som är en sk träning.

Dock kan du inte lösa den utan vilande racinglicens för att använda just till bankörningen, då fungerar det bara till våra konbanekörningar.

pahed
2014-09-08, 18:44
Min rallylicens är inte tillräcklig antar jag? Nationell rally B och nationell CO-driver.

tisu001
2014-12-17, 10:25
Pratade precis med Svensk Bilsport ang min "RA D" kontra "Enkla Tävlingsformer" inför 2015. Hon ändrade min licens till enkla och mailade ut ett nytt inbetalningskort på 360:-. Skulle jag nu mot förmodan köra ett riktigt race (inte bara konbana/bana) så kan man bara betala mellanskillnaden 14 dagar innan racet startar.

Frågade även ifall man kunde teckna "enkla tävlingsformer" direkt utan att ta licenskurs och det gick bra om man bara vill köra på nästa års alla ban-konbaneträffar.

Kontakta SBF:
Telefon: 08-626 33 00 (växel)
Telefontid licensärenden: 09.00-12.00
E-post: mailbox@sbf.se

J.L
2014-12-17, 20:09
Frågade även ifall man kunde teckan "enkla tävlingsformer" direkt utan att ta licenskurs och det gick bra om man bara vill köra på nästa års alla ban-konbaneträffar.

Så gjorde jag ett par år, jag fick aldrig någon klarhet i om det gick rätt till, läste/hörde olika, men eftersom flera innan mig provat så gjorde jag det med.

HasseP
2015-01-02, 10:38
Hej
Jag ringde också SBF och tecknade en licens ör enkla tävlingsformer för 360:-
Den går att uppgradera till rally och eller racing , man betalar då mellanskillnaden upp till 950:-

Alle47
2015-01-02, 20:43
Är inte alls påläst på dessa licenser, är det krav på nåt av dessa på de körningar på lunda som klubben har?

HasseP
2015-01-07, 19:30
Ja om man inte har tävlingslicens köper man en engångs prova på licens vid varje tillfälle.
Så kör man mer än två gånger per år lönar det sig att kontakta bilsportförbundet och teckna en licens för enkla tävlingsformer 360:-/år