handdator

Visa fullständig version : Försäkring Bankörning Bug Run@lex
2012-06-08, 21:29
Vet att försäkringen inte gäller för mig om jag blåser av banan tex, men gäller den om någon kör in i mig ?

M1KE
2012-06-10, 14:58
Trafikdelen, den som ersätter annan part för skador orsakade av dig och din bil, går inte att "ta bort" eller ogiltligförklara, så den delen ersätter alltid annan part. T,ex om någon kör på dig så kommer hans trafikförsäkring att ersätta dig. Man bör dock i alla lägen räkna med att försäkringen inte under några omständigheter täcker något..

frazer
2012-08-15, 00:09
Är det krav på trafikförsäkring för alla deltagare på gti-klubbens bankörningar?

J.L
2012-08-15, 06:34
Är det krav på trafikförsäkring för alla deltagare på gti-klubbens bankörningar?

Eftersom alla bilar skall vara påställda & besiktigade så ja, har man hoppat över försäkringen får man en fin räkning från trafikförsäkringsföreningen, så det vore lite dumt :-)

P-plats.se
2012-08-15, 18:49
Är det krav på trafikförsäkring för alla deltagare på gti-klubbens bankörningar?


Eftersom alla bilar skall vara påställda & besiktigade så ja, har man hoppat över försäkringen får man en fin räkning från trafikförsäkringsföreningen, så det vore lite dumt :-)

För att förtydliga så är INTE GTI klubben ansvariga för bankörningen på Bug Run.