handdator

Visa fullständig version : Avkodning av PR-nummerLindahl
2010-04-18, 12:15
Här finns en avkodning av PR-nummer till VW(utrustning enl dataskylt)
http://igorweb.org/equidec/Default.aspx